Qosimov Djuravay Yuldashevich

Qosimov Djuravay Yuldashevich (5-darajali duradgor, ustasi brigadir boshlig'i)


21.11.1958 t.y. "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi" 2011 yil 25 avgustdagi 68-sonli guvohnoma "Shuhrat" medali - 01.08.1995 yil, № 0055593.