"Trest 12"ning birinchi boshqaruvchisining 80 yiligi
2017 yil 8-dekabr 12-sonli qurilishtrestining birinchi boshqaruvchisi Abdullaev Marat Nasimovich 80 yoshga kirdi.