HALL OF FAME

Davron Pazilov
Davron Pazilov

The Best Head of the ITD

1982 y.b.

Allabergan Khakimbaev
Allabergan Khakimbaev

Gas electric welder 5 category

1960 y.b.

Bakhodir Khudayarkhodjaev
Bakhodir Khudayarkhodjaev

Locksmith plumber 5 th category

1976 y.b.

Vladimir Kan
Vladimir Kan

Head of PTD

1983 y.b.

Abdurashid Ismailov
Abdurashid Ismailov

Works manufacturer

1988 y.b.

Mirvali Mirsabirov
Mirvali Mirsabirov

Painter 5 category

1954 y.b.

Mirpulat Usmanov
Mirpulat Usmanov

Carpenter 4 categories

1972 y.b.

Ergash Ergashov
Ergash Ergashov

Collector - products 4 categories

Gafurjon Kamalbekov
Gafurjon Kamalbekov

Collector - products 4 categories

Dmitry Krutikov
Dmitry Krutikov

Collector - products 4 categories (brigadier)

Eduard Kolodin
Eduard Kolodin

Collector - products 4 categories (brigadier)

Shasaid Shahalimov
Shasaid Shahalimov

Best foreman

1962 y.b.

Anvarbek Kodirbekov
Anvarbek Kodirbekov

Section chief

Ulug'bek Isoqulov
Ulug'bek Isoqulov

Installer 3 category

Abdumajid Ganiev
Abdumajid Ganiev

Bricklayer 5 category

Toliboy Artikov
Toliboy Artikov

Installer 4 category

Rustam Malikov
Rustam Malikov

Electro welder of manual welding 3 category

Farrukh Chinboev
Farrukh Chinboev

Locksmith - collector 2 category

Ikrom Muminov
Ikrom Muminov

Installer 5 category

Jasur Juraev
Jasur Juraev

Gas electric welder 4 category

Bahodir Shermatov
Bahodir Shermatov

Gas electric welder 5 category (brigadier)

Ravshan Isamatov
Ravshan Isamatov

Gas electric welder 5 category

Sunnat Ergashev
Sunnat Ergashev

Operator of CMP 8 category

 Jasur Keldiev
Jasur Keldiev

Operator of CMP 8 category

Bakhodir Kuchkarov
Bakhodir Kuchkarov

Storekeeper 4 category

Rovshan Kaimov
Rovshan Kaimov

Loader warehouse 4 category

Tohir Samatov
Tohir Samatov

Bricklayer 5 category (brigadier)

Zokir Samatov
Zokir Samatov

Bricklayer 5 category (brigadier)

Sherzod Usmonov
Sherzod Usmonov

Installer 3 category (brigadier)

Sharobiddin Nizomitdinov
Sharobiddin Nizomitdinov

Electro welder 4 category (brigadier)